Subsidie advies

Wat veel ondernemers niet weten is dat de helft van de bedrijven die recht hebben op subsidie, hier geen gebruik van maakt? Dit heeft vaak te maken met het feit dat bedrijven de mogelijkheden niet kennen of juist niet de tijd hebben voor de aanvraag.

Maak dan als ondernemer ook gebruik van het geld waar je recht op hebt. KroeseWevers is een organisatie met een unieke mix van mensen en expertises. We adviseren ondernemers op het gebied van accountancy, belastingadvies en aanverwante financiële (ondernemers)vraagstukken.

Wanneer wij u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag, doen we dat op basis van een succesfee. U betaalt dus alleen als u de subsidie/afdrachtsvermindering krijgt toegezegd. Dat is wel zo eerlijk.

In die succes fee zijn bovendien alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om u te helpen met de administratie en controles. We maken daarover altijd heldere afspraken vooraf, zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

In wat voor branche je als bedrijf ook actief bent, er is altijd geld nodig om een bedrijf te laten functioneren. Daarom kan subsidieadvies van Kroese Wevers zeer interessant zijn voor u en uw bedrijf.

www.kroesewevers.nl/diensten/subsidieadvies